Advokatska kancelarija Kosta D. Lazić

Mi smo advokatska kancelarija koja se nalazi u centru Beograda (Srbija).

Više od 10 godina zastupamo interese naših klijenata u svim aspektima korporativnog prava, uključujući transakcije, sudske sporove, arbitražu, privatne fondacije i upravno pravo.

Naša advokatska kancelarija radi na privlačenju međunarodnih kompanija koje žele da unaprede svoje poslovanje u Srbiji pružajući im kvalitetnu pravnu logistiku za zaštitu svog poslovanja i ulaganja.

Naše usluge su zasnovane na stručnosti, pouzdanosti i poverenju. Oni se efikasno pružaju na ruskom, engleskom i srpskom jeziku. Da bismo zadovoljili potrebe naših klijenata i izbegli gubljenje vremena, održavamo stalnu komunikaciju sa njima. Istovremeno, odnos klijenta i advokata karakteriše poverenje i najstroža poverljivost. Naš cilj je da steknemo vaše poverenje u svim vašim pravnim pitanjima.

Šta nudimo?

Više od 10 godina pomažemo stranim kompanijama i klijentima iz celog sveta da ovde osnuju kompanije i/ili srpske filijale sopstvenih kompanija.

Nudimo čitav niz usluga, od pokretanja biznisa do pružanja usluge registracije virtuelne kancelarije, transfera poslovanja i zajedničkih ulaganja.

Naše usluge uključuju:

 • Registracija
 • Kancelarija za registraciju i administrativne usluge
 • Pružanje podrške korporativnim strukturama
 • Zakon o radu, uključujući ugovore koji regulišu prava i obaveze direktora
 • Ugovori o radu

Jedna od oblasti delatnosti advokatske kancelarije je registracija i registracija firmi (pravnih lica) u Srbiji, kao i kupovina gotovih firmi i otvaranje bankovnih računa. Rok osnivanja i registracije preduzeća: 3 radna dana.

Kao prednost je i činjenica da su sve radnje objašnjene na ruskom jeziku.

Osnivanje i registracija kompanije počinje sa pripremom relevantnog statuta kompanije i može uključiti otkrivanje računa kompanije, organizaciju pravne adrese i računovodstvenu podršku.

Postupak za registraciju društva sa ograničenom odgovornošću (srp.: "DOO"):

 • pripremna faza registracije: odabir naziva vaše buduće firme u Srbiji (obavezna provera među postojećim firmama).
 • Utvrđivanje vrednosti ovlašćenog kapitala preduzeća: minimalni mogući odobreni kapital je 1 evro.
 • Utvrđivanje sastava osnivača i visine doprinosa svakog od njih u osnivački kapital društva.
 • Priprema punomoćja osnivača preduzeća (ukoliko osnivači neće biti prisutni u Srbiji na overi osnivačkog akta). Punomoćje se u Rusiji može overiti na ruskom kod notara, u Srbiji se vrši sudski prevod takvog punomoćja na srpski jezik.
 • Izbor izvršnog direktora (može biti državljanin Srbije ili stranac). Određivanje pravne adrese preduzeća. Ako je potrebno, možemo da obezbedimo pravnu adresu.
 • Određivanje osnovne delatnosti preduzeća i drugih delatnosti. Priprema nacrta osnivačkog akta preduzeća. Danom prijema rešenja o registraciji izrađuje se pečat preduzeća. Ubuduće se otvara račun preduzeća u banci, nakon čega se preduzeće registruje kod poreskog organa, a preduzeće se registruje i kao obveznik PDV-a. Za registraciju preduzeća u Srbiji potrebno je: inostrani pasoš osnivača, punomoćje ili lično prisustvo osnivača/osnivača.
 • U praksi je moguće registrovati pravno lice i otvoriti bankovne račune uz prisustvo overenih akreditiva (bez prisustva osnivača u Srbiji).
 • Kao novu uslugu nudimo otvaranje filijale srpske kompanije u Švajcarskoj - na taj način će vlasnik kompanije moći legalno da ima račune u švajcarskim bankama.

Našim klijentima nudimo sveobuhvatne konsultacije o spajanjima ili akvizicijama, omogućavajući im da optimizuju svoje poslovanje. Tokom godina bili smo osnivači, savetnici i predstavnici nekih od najvećih kompanija u Republici Srbiji.

Mi se bavimo širokim spektrom poslovnih briga za naše klijente. Pošto mislimo da je važno razumeti potrebe naših klijenata za davanjem dobrih saveta, ostajemo u toku sa pravnim i poslovnim i strateškim pitanjima.

Naše usluge uključuju:

 • Spajanja i akvizicije
 • Finansiranje projekta
 • Pregovori o ugovoru i izrada ugovora
 • Izveštaji dužne pažnje (antimonopolsko pravo, finansijski i poreski zakon, zakon o intelektualnoj svojini, IT, ljudski resursi, nekretnine, pravo životne sredine i sva pitanja korporativnog i poslovnog prava)
 • Strateško restrukturiranje, spajanja i podele

Ovi zakoni se bave opštim pravnim pitanjima i uključuju osnovne aspekte svakodnevnog života i trgovine. Shodno tome, pomažemo klijentima u građanskim i krivičnim stvarima. Nudimo sveobuhvatne ugovore i preporuke ugovora.

Naše usluge obuhvataju zastupanje u izvršenju ugovornih potraživanja, odštetnih zahteva ili ometanja poseda, kao i zaštitu naslednih prava.

Naše usluge uključuju:

 • Ugovorno pravo
 • Nasleđe
 • Zakonske obaveze
 • Obezbeđenje imovine i kupovine

Našim klijentima pružamo sveobuhvatne konsultacije o svim aspektima prava nekretnina. Naša kompanija radi sa privatnim investitorima i kompanijama koje posluju unutar i van zemlje. Takođe savetujemo o transakcijama koje se odvijaju preko granica.

Naše usluge uključuju:

 • Priznavanje stranih presuda i drugih sudskih i upravnih odluka
 • Naplata svih potraživanja
 • Zastupanje pred sudovima i javnim tužilaštvima svih nadležnosti u Republici Srbiji i Crnoj Gori
 • Izrada ugovora o kupoprodaji i zakupu
 • Pravno strukturiranje prometa nekretninama
 • Kupovina i prodaja nekretnina
 • Prodaja i privatizacija portfelja
 • Utvrđivanje vlasništva nad nekretninom